Lista artykułów

Nazwa artykułu
Szkolenie dla kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie rozpoczyna szkolenia
dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
niezawodowej, zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka
11.04.2017 więcej
Szkolenia
Szkolenia
06.04.2017 więcej