2017-09-04

Rejestr zbiorów

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestru zbiorów danych z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 719), Rejestr zbiorów zarejestrowanych i podlegających rejestracji przez GIODO, znajdujących się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie dostępny jest w siedzibie Centrum.