2016-02-23

PFRON - Rehabilitacja Społeczna

Zadania realizowane przez Dział Rehabilitacji Społecznej

 1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz udzielanie informacji w tych zakresach,
 2. Rozpatrywanie wniosków i przyznawanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
 3. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących utworzenia i zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej,
 4. Przeprowadzanie kontroli działalności warsztatów terapii zajęciowej pod względem:
  1. Prawidłowości kwalifikowania kandydatów na uczestników warsztatu,
  2. Ważności posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań,
  3. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji dotyczącej: uczestników, działalności merytorycznej warsztatu, w tym działalności rady programowej, współpracy z rodzicami lub opiekunami uczestników,
  4. Prawidłowości w zakresie zatrudniania i kwalifikacji kadry warsztatu,
  5. Zgodności postanowień umowy ze stanem faktycznym,
  6. Zgodności organizacji pracy i zajęć w warsztacie z postanowieniami rozporządzenia, regulaminu organizacyjnego warsztatu oraz umową,
  7. Prawidłowości realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji,
 5. Przygotowywanie projektów umów związanych z dofinansowaniem zadań ze środków PFRON,
 6. Przygotowywanie dyspozycji związanych z rozliczeniem udzielonego dofinansowania ze środków PFRON,
 7. Opracowanie i realizacja „Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych”.

WNIOSKI DO POBRANIA:

 1. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
 2. Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - osoba niepełnosprawna.
 3. Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - osoba niepełnosprawna posiadająca pełnomocnika bądź opiekuna prawnego.
 4. Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - dla dziecka niepełnosprawnego.
 5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON.
 6. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON.
 7. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON.
 8. Dofinansowanie usług tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków PFRON.
 9. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON.

Załączniki

  W1 - Dofinansowanie...litacyjny.pdf 420,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W2 - Dofinansowanie...nosprawna.pdf 463,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W3 - Dofinansowanie... prawnego.pdf 464,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W4 - Dofinansowanie...sprawnego.pdf 464,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W5 - Dofinansowanie...ów PFRON.pdf 481,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W6 - Dofinansowanie...ów PFRON.pdf 476,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W7 - Dofinansowanie...ów PFRON.pdf 541,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W8 - Dofinansowanie...ów PFRON.pdf 419,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  W9 - Dofinansowanie...ów PFRON.pdf 372,64 KB (pdf) szczegóły pobierz