2016-02-18

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
ul. Składowa 3
59-300 Lubin
tel./fax: 768479691

e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl


Kod QR


 

Dyrektor 76 847 96 90
   Alina Tarczyńska  
   
Główny księgowy 76 847 96 91
   Urszula Żurawska  
   
Sekretariat, Dział Organizacji i Kadr 76 847 96 91
   Beata Sieja - Specjalista ds. organizacji i kadr  
   Małgorzata Kurzac - Starszy referent  
   Angelika Tutka - Pomoc administracyjna  
   
Dział Finansowo - Księgowy 76 847 96 91
   Halina Kaciuban - Specjalista ds. finansowo-księgowych  
    
Dział Rehabilitacji Społecznej 76 847 96 86
   Joanna Pakuła - Specjalista ds. rehabilitacji społecznej  
   Joanna Cwojdzińska - Specjalista ds. rehabilitacji społecznej  
   Gabriela Halaś - Pomoc administracyjna  
   Monika Walasek - Pomoc administracyjna  
   
Dział ds. Pomocy Rodzinnej i Instytucjonalnej oraz Realizacji Świadczeń 76 847 96 92
   Justyna Miter – Pracownik socjalny  
   Anna Petryszyn – Starszy referent  
   Katarzyna Sobotkiewicz – Pomoc administracyjna  
   
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 76 847 96 92
   Julia Krzywińska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
   Katarzyna Gostyńska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
   Joanna Kozak - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
   Sylwia Szostak - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
   Izabela Bąk - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
   Wanda Jarząbek - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
   Dagmara Korzan - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
   Zbigniew Łamiński - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
   Anna Nowakowska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
   Beata Wolniczak - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
   Edyta Zajewska - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej